eFaktura - elektroniczny system fakturowania


Idź do treści

eFaktura - informacje

eFaktura - to elektroniczny system wspomagania pracy, związanej przede wszystkim z wystawianiem dokumentów sprzedaży, do których należą:


Faktura VAT
Faktura VAT - korekta
Faktura VAT - proforma
Wydanie Zewnętrzne
Paragony
Faktura VAT - zbiorcza (na podstawie dowolnej liczby dokumentów WZ)
Dokumenty kasowe: KP/KW

* eksport do PDF z jednoczesnym wysłaniem dokumentu przez E-mail
* eksportowanie dokumentów do PDF, XLS, RTF, HTML
* eksportowanie danych do Excel'a
* drukowanie dokumentów w ciągu
* usuwanie wielu zaznaczonych rekordów
* kursy walut (aktualizacje z serwera Inter-Soft)
* publikacje kursów walut
* możliwość wydruku pozycji faktury z jej dowolną specyfikacją (wieloliniowe opisy)
* możliwość udzialenia rabatów procentowych podczas wystawiania faktur
* możliwość obsługi wystawiania dokumentów zarówno przy użyciu myszki jak i klawiatury
* możliwość obsługi wielu podmiotów gospodarczych w jednym systemie (z jedną licencją)
* możliwość pracy w sieci
* kartoteki kontrahentów
* kartoteki towarowe
* kartoteki jednostek miar
* kartoteki stawek vat
* wysyłanie faktur przez email (bezpośrednio z poziomu programu)
* łatwe wyszukiwanie faktur w bazie (jedno pole multiinformacyjne: nr dokumentu/nazwa kontrahenta/nip/etc.)
* aktualizacje programu bezpośrednio z jego poziomu
* łatwy instalator
* najnowocześniejsza technologia bazodanowa oparta o serwer FirebirdSQL
* moduł rozrachunków (automatyczne rejestrowanie dokumentów nierozliczonych)
* moduł kasa (możliwość wprowadzania dokumentów kasowych: KP/KW nie związanych z wystawianymi w programie fakturami)
* raport ewidencji kontrahentów
* raport ewidencji asortymentowej
* raport rejestru sprzedaży VAT
* raport rejestru sprzedaży VAT - sumarycznie
* raport rejestru wystawionych dokumentów
* raport dokumentów niezafakturowanych (WZ)
* raport publikacji kursów walut
* raport rejestru płatności
* raport wykazu dokumentów nierozliczonych
* raport zestawienia płatności na dowolny dzień
* raport analizy sprzedaży wg asortymentu
* raport analizy sprzedaży wg kontrahenta
* możliwość zamówienia dowolnie sprecyzowanego raportu, nie będącego częścią podstawową systemu eFakturaeFaktura to przede wszystkim profesjonalnie zbudowany system, oparty o ponad 20-letnie doświadczenie programistów, zarówno w dziedzinie tworzenia systemów informatycznych dla przedsiębiorstw jak również w zagadnieniach implementowanych w te systemy.

eFaktura to system zbudowany w myśl najnowszych technologii informatycznych. Zastosowany w nim serwer bazodanowy Firebird w wersji 2.0.4 jest wiodącym serwerem w zakresie rozwiązań relacyjnych baz danych. Oparty na licencji Open jest powszechnie dostępny i rozpowszechniany również z systemem eFaktura.

eFaktura to system również otwarty na wszelkiego rodzaju sugestie swoich klientów. Wszelkie uwagi zgłaszane przez klientów, mają na celu podnoszenie jakości oprogramowania i jego funkcjonalności.

eFaktura to system zawierający w sobie również moduł rozrachunków. Płatności mogą być dokonywane poprzez rozliczanie dokumentów sprzedaży oraz wprowadzanie rozrachunków niezwiązanych z wystawionymi dokumentami. Dzięki tej funkcjonalności, użytkownik może mieć pełną wiedzę z zakresu swoich finansów.

eFaktura poza dostępnymi, wbudowanymi raportami, umożliwia eksportowanie danych do Excela. Ciekawostką jest funkcjonalność eksportu tego bez konieczności posiadania zainstalowanego MsExcel.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego